mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Komunikat Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

 


 


 

Konsultacje społeczne obszarów białych NGA 20.05.2016


Uprzejmie informujemy, że na stronie
https://mc.gov.pl/konsultacje/konsultacje-spoleczne-obszarow-bialych-nga ogłoszone są konsultacje społeczne obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w II konkursie w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konsultacje społeczne potrwają od 17 maja do 17 czerwca br. Obszary z największą ilością tzw. białych plam (brak dostępu Internetu) będą mogły zostać objęte dofinansowaniem i być może znajdą swoich operatorów dostępowych.

 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 20.05.2016

 

 

Informacja z KRUS 17.05.2016

 

Warsztaty Wigierskiego Parku Narodowego 10.05.2016


 

Orlik Monkinie

Lokalny Animator Sportu Joanna Skrzekut zaprasza na Orlik Monkinie

 

Regulamin wydarzenia oraz pozostałe informacje dotyczące nowych zajęć dostępne są w zakładce SPORT / ORLIK

 

Zwalczanie wścieklizny u lisów wolno żyjących 2016r. 09.05.2016 

Komunikat urzędowy w sprawie zatruć pszczół i innych zapylaczy środkami ochrony roślin 26.04.2016

komunikat

 

Informacja o dniach wolnych w Urzędzie Gminy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nowinka nr 19/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r.:
- dzień 2 maja 2016 r. jest dniem wolnym od pracy.
Zostanie odpracowany w dniu 14 maja 2016 r. (sobota);
- dzień 27 maja 2016 r. jest dniem wolnym od pracy. Zostanie odpracowany w dniu 18 czerwca 2016 r. (sobota).

Urząd Gminy Nowinka w dniach 14 maja 2016 r. i 18 czerwca 2016 r. przyjmuje interesantów.

 

1 kwietnia rusza program 500+

klik w logo przekieruje na stronę GOPS Nowinka ze wszystkimi informacjami

500plus

harmonogram pracy GOPS

TERMIN MIEJSCOWOŚĆ
1 kwietnia Można zgłaszać się po wnioski do Ośrodka
4 kwietnia Pracownicy będą na szkoleniu/ wnioski nie będą przyjmowane
Od 5 do 14 kwietnia Ateny, Barszczowa Góra, Bryzgiel, Cisówek, Podkrólówek, Danowskie, Gatne Drugie, Gatne Pierwsze, Józefowo.
15 kwietnia Weryfikacja przyjętych wniosków/ w tym dniu wnioski nie będą przyjmowane.
Od 18 do 28 kwietnia Juryzdyka, Kopanica, Krusznik, Monkinie, Nowinka, Olszanka.
29 kwietnia Weryfikacja przyjętych wniosków/ w tym dniu wnioski nie będą przyjmowane.
Od 4 do 12 maja Osińska Buda, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Podnowinka, Sokolne, Strękowizna.
13 maja Weryfikacja przyjętych wniosków/ w tym dniu wnioski nie będą przyjmowane.
Od 16 do 25 maja
Szczeberka, Szczebra, Szczepki, Tobołowo, Walne.

!!! Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) !!! (klik)

 

Ogłoszenia ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy (08.03.2016)

Informacja ARiMR dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁY (klik)

 

PROJEKT PLANU OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO (17.02.2016)

0001

LINK: Strona Wigierskiego Parku Narodowego - konsultacje społeczne

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego - projekt rozporządzenia

Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego - projekt

LINK: Elektroniczny formularz zgłaszania uwag

 

 

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” (15.02.2016r)

logo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO
Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

Dokumentacja konkursowa:

ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_VIII

regulamin_konkursu_Polska_Wieś_2016

karta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś_VIII

 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego (08.02.2016)

komunikat

 

Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników (08.02.2016r.)

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: (04.02.2016)


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

 

  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji.

 

Suwalsko Sejnenska LSR Projekt

Regulamin Rady Kryteria Oceny

Suwalsko Sejneńska LSR Karta Konsultacji

Suwalsko Sejneńska LSR Karta Konsultacji (wersja edytowalna word)

 

Apel o pomoc dla pogorzelców

apel

 

Ewolucja, a nie rewolucja
eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi

W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża system informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udostępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych mu placówkach system jest już dostępny pod adresem www.ekrus.gov.pl.

Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni mają dostęp m.in. do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, a także informacji o zbliżających się terminach płatności bez konieczności wizyty w jednostce oraz poza godzinami pracy urzędu.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do korzystania z nowej możliwości kontaktu z urzędem. Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF. W celu zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika należy na stronie www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się” wypełnić wniosek, a następnie wydrukować go i wraz z nim udać się do jednostki KRUS, w której jest się ubezpieczonym. W trakcie rejestracji, poza podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty elektronicznej (email), który jest niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również przekazać za pośrednictwem poczty lub wypełnić na miejscu w jednostce KRUS.

Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po eKRUS”, w którym opisano krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego doskonaląc swoje usługi dąży do umożliwienia ubezpieczonym pełnego kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości planowane jest udostępnienie możliwości dokonywania płatności online oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie w pełni elektronicznym.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby ubezpieczone w KRUS do rejestracji i komunikacji z urzędem za pośrednictwem Portalu.

 

obywatel gov pl

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowinka 2015/2016

Informacji o obowiązujących standardach i stanie dróg udzielają od 1 listopada 2015r.
dyżurni zimowego utrzymania dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

Telefony i harmonogram pracy poniżej.

1. Standardy utrzymania dróg
2. Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowinka
3. Wykaz dróg zamiejskich do zwalczania śliskości
4. Wykaz dyżurnych zimowego utrzymania
5. Grafik dyżurów utrzymania dróg
6. Mapa dróg powiatowych